Oorzaak, gevolg en oplossing

Oorzaak, gevolg en oplossing

Oorzaak

Oorzaak

Banken en andere financiële dienstverleners worden steeds veeleisender als het gaat om het verstrekken van financieringen. Enerzijds worden er strengere voorwaarden gesteld, anderzijds neemt de doorlooptijd voor de beoordeling van financieringsvraagstukken toe.

“Solvabel genoeg maar tijdelijk geen liquiditeit? Elke casus vraagt om een solide maatwerk financiering”

Gevolg

Gevolg

Voor veel bedrijven wordt het steeds moeilijker op het juiste moment te kunnen beschikken over de juiste financiële middelen. Ondernemers willen graag snel kunnen inspelen op nieuwe kansen, maar worden daarbij veelal beperkt door gebrek aan liquiditeiten.

Zelfs voor bedrijven die solvabel genoeg zijn, is het vaak lastig goede financiële oplossingen te vinden die aansluiten bij de situatie waarin de bedrijven zich bevinden en hun ambities.

Oplossing

Oplossing

Oplossing

Solid Finance kan, op basis van jarenlange ervaring en ruime eigen liquide middelen, snel en gedegen financiële oplossingen aanbieden. De liquide middelen worden beschikbaar gesteld op basis van een solide onderpand, waarbij Solid gespecialiseerd is in financieringen gedekt door onroerend goed.

Op deze wijze kunnen bedrijfsfinancieringen van 100.000 tot 500.000 euro binnen enkele dagen worden geëffectueerd.

Over Solid Finance

Over Solid FInance

Over Solid Finance

Passie, enthousiasme, creativiteit en ruime ervaring in het vakgebied zorgen ervoor dat Solid op het juiste moment de juiste financiële oplossing kan bieden. Solid Finance is gevestigd in het noordoosten van Nederland en klanten ervaren onze werkwijze als nuchter, betrouwbaar en solide.

Download onze folder

Werkwijze

Wij kunnen bedragen vanaf 50K tot 500K beschikbaar stellen binnen enkele dagen.

Werkwijze

Solid Finance biedt liquiditeit aan bedrijven met solvabiliteit.

Kenmerken van de dienstverlening zijn:

 • Financiering vindt plaats op basis van onderpand
 • Financieringsmogelijkheden van 100.000 tot 500.000 euro
 • Liquide middelen worden minimaal 6 maanden beschikbaar gesteld, max. 3 jaar
 • Afwijkende looptijden/bedragen zijn altijd maatwerk en worden apart beoordeeld
 • Onroerend goed onderpand wordt gefinancierd op basis van 75 tot 90% van de executiewaarde
 • Overig onderpand (luxe roerende goederen, pensioen- of lijfrente-uitkeringen, effectenportefeuilles of debiteurenportefeuilles) wordt gefinancierd op basis van (vuist) pandrecht en een vaststellingsovereenkomst
 • Rentebetaling vindt maandelijks plaats
 • Alle financieringen worden notarieel vastgelegd
 • Er wordt gebruik gemaakt van een vaste notaris die bekend is met de dienstverlening van Solid

Onze vaste kernvoorwaarden zijn

Onze vaste kernvoorwaarden zijn

 • Minimale looptijd 6 maand en maximaal 3 jaar
 • Maandelijkse rente betalingen (uitzonderingen mogelijk)
 • Vaste notaris

Financiering met een langere looptijd of bedragen > dan € 500K euro vallen daarbuiten.
Deze financieringen zijn voor ons altijd maatwerk en worden apart beoordeeld.

Kernwaarden

Contact opnemen?

Contact opnemen?

Vertrouwen, solvabiliteit en liquiditeit zijn de pijlers binnen de financiële dienstverlening. Heeft uw financieel expert of tussenpersoon uw casus al op een rij gezet en is tevergeefs op zoek geweest naar een bankfinanciering? Laat uw financieel expert/tussenpersoon contact opnemen.

Contact opnemen

Partners

Partners

Credion

 

Credion Noord

assen@credion.nl

Zendmastweg 11a

9405 CD Assen

0592-820002

rating

 

Rating Finance Consultants

www.rating.nl / info@rating.nl

Hamburgstraat 17

7575 EG Oldenzaal

0541-294733