‘Samen sta je sterk en is het ook leuker’

‘Samen sta je sterk en is het ook leuker’

Samenwerking Solid Finance en ROQ Vastgoed

Je kunt er procedures, dichtgetimmerde contracten en rekenmodellen op loslaten, maar hoe je het ook wendt of keert, projectontwikkeling blijft mensenwerk. En de financiering ervan ook. Logisch dus dat je in een project zoekt naar mede-ondernemers met wie je een klik hebt, met wie je een visie deelt en met wie je open en transparant kunt samenwerken.

De bouwopgave in Nederland is gigantisch. Maar dat betekent niet dat het ontwikkelproces er eenvoudiger op is geworden. Integendeel, of je nu binnenstedelijk of in het buitengebied gaat ontwikkelen, er spelen steeds meer belangen. Juist dan is het de kunst te balanceren tussen optimisme en realisme. En juist dan is het van belang om partners te vinden die jouw DNA delen, want wederzijds vertrouwen brengt niet alleen snelheid in een project en een mooi trackrecord, het zorgt ook voor euforie. Van een geslaagde ontwikkeling kun je oprecht heel blij worden.

Geen dikdoenerij

Ondernemen in vastgoed is niet iets voor solisten, vindt Ruben van Rhee, partner in ROQ Vastgoed: ‘Je werkt met veel partijen samen, moet elkaar begrijpen en het fijn vinden om met elkaar te werken. Precies zoals je ook in het leven staat.’ Zijn partner in ROQ, Jacques de Wit, verwoordt het zo: ‘Er zijn altijd mensen die het slimste jongetje van de klas willen zijn, wij niet. We zijn wel slim, maar mét de ander, niet ten koste van. Je moet elkaar de handel willen gunnen. Daarom vinden we het ook belangrijk om altijd een-op-een met de eigenaar of verkoper aan tafel te zitten.’

Wie Solid Finance een beetje kent, weet dat deze werkwijze naadloos aansluit bij de ondernemersvisie van de eigenaren Gerard Kappert en Jan Meijer. Geen wonder dus dat er een klik is, zegt Jan: ‘Zij zitten net zo in de wedstrijd als wij. Geen dikdoenerij, de zaken presenteren zoals ze zijn. Dan heb je van ons al snel het vertrouwen.’

Toch kan dat ook een risico zijn. Te veel op één lijn zitten kan betekenen dat je niet kritisch genoeg bent om het maximaal haalbare (voor het collectief) te realiseren. Jan: ‘Natuurlijk zijn we ook zakelijk naar elkaar, dat zit in de onderliggende casus. Maar we hebben een gedeeld belang en als de relatie goed is, is die casus een invuloefening.’ Ruben vult aan: ‘We stoppen ook geen ongefundeerde wishful thinking in projecten. Natuurlijk zitten er aannames in elk project, maar we gaan niet de cowboy uithangen. Bij twijfel doen we het niet, we willen goed kunnen slapen.’

Draagvlak creëren

ROQ en Solid vonden elkaar als zakenpartners in een transformatieproject in Arnhem. Dat wil zeggen: het is de bedoeling dat het een transformatie van kantoorruimte naar woningen wordt (nu zitten er nog huurders in). Jacques: ‘Zoals vrijwel elke gemeente heeft ook Arnhem een chronisch tekort aan woningen. Dit pand staat op een industrieterrein aan de Rijn, tegen het centrum aan. De gemeente heeft een visie opgesteld voor dit bedrijventerrein dat nu weinig samenhang heeft door allerlei verschillende bedrijfsfuncties. De verwachting is dat ons pand, dat zich aan de rand bevindt, zeer geschikt zou zijn om woningen te realiseren.’

Het pand telt 3.000 vierkante meter, verdeeld over vijf woonlagen. We kunnen hier 43 wooneenheden in realiseren. Voordat het zover is, zal veel overleg met de betreffende stakeholders gevoerd moeten worden om draagvlak te creëren voor de plannen. Prima, dat doen Ruben en Jacques graag, want ook aan die kant van de casus willen ze honderd procent transparantie. Ruben: ‘Het is belangrijk dat we met betrokken partijen en belanghebbenden om de tafel gaan. Daar steken we graag tijd en energie in. En mocht het toch niet lukken, dan hebben we nog altijd een courant kantoorpand.’ Jan: ‘Dan hebben we met elkaar geen geld verdiend, maar ook niet verloren.’

Solid Finance & ROQ Vastgoed - Pand Arnhem

Solid as a rock

Een ander deel van het werk, voorafgaand aan de feitelijke transformatie, is de vennootschap optuigen die de samenwerking tussen Solid Finance en ROQ Vastgoed bezegelt. Maar dit kost beduidend minder energie, aldus Jan: ‘Onze relatie is prima en wij zien veel potentie in dit project. Dan is het eigenlijk alleen nog een kwestie van de techniek van de samenwerking uitwerken. Dat is zo geregeld. We weten precies wat we aan elkaar hebben, waar ieders expertise ligt. Wij bemoeien ons niet met de ontwikkeling en Ruben en Jacques niet met de financiering. We houden elkaar natuurlijk goed op de hoogte van de voortgang, maar dat maakt het alleen maar boeiender.’

Dit project is een voorbeeld van de recent aan de dienstverlening van Solid Finance toegevoegde activiteit: kapitaalverstrekking met risicodeling. Jan: ‘We zijn mede-eigenaar van de stenen, dat is echt anders dan alleen geld storten en rente incasseren. We zijn nu veel meer betrokken in het ontwikkeltraject en dat bevalt ons erg goed.’
Waarvan akte, want inmiddels hebben Solid en ROQ besloten nog twee projecten samen aan te gaan. De samenwerking staat als een huis, zogezegd. Of, om Ashford & Simpson te citeren die in de jaren ‘80 een grote hit hadden, deze samenwerking is Solid as a rock, eh… ROQ.

Dit artikel is eerder geplaatst op www.vastgoedjournaal.nl.