Solid Finance biedt antwoord op groeiende vraag naar zorgvastgoed

Solid Finance biedt antwoord op groeiende vraag naar zorgvastgoed

De groeiende vraag naar nieuw zorgvastgoed blijft vooralsnog onbeantwoord. Verschillende partijen staan klaar, maar worden afgeremd doordat de overheid onvoldoende zorguren beschikbaar stelt aan zorgaanbieders. Met Solid Finance zien we waar het knelt, maar zien we ook mooie initiatieven. Voldoende ontwikkelkansen die wachten om opgepakt te worden!

Behoefte aan zorglocaties én levensloopbestendige woningen

Uit onderzoek van het CBRE blijkt dat Nederland maar liefst duizend nieuwe zorglocaties nodig heeft. Er zijn lange wachtlijsten voor zorghuisvesting en door de vergrijzing van de maatschappij zal de vraag verder toenemen. De behoefte aan nieuw zorgvastgoed wordt van alle kanten gezien en aangemoedigd. Het is een uitdaging de ontwikkeling van nieuw zorgvastgoed mogelijk te maken. Vermogende particulieren zijn in staat om buiten de reguliere zorg de extra kosten te betalen. Maar het gros van de bevolking is afhankelijk van het aanbod van zorgaanbieders. Het is aan de overheid om het aantal beschikbare zorguren te verhogen. Maar dat is een politiek besluit waaraan een prijskaartje hangt. Zodra zorgaanbieders meer zorguren kunnen contracteren gaat vanzelf het balletje rollen. Zorgaanbieders, beleggers en ontwikkelaars staan in de startblokken. Solid Finance denkt graag mee om de ontwikkeling financieel mogelijk te maken.

Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat er meer vraag is naar levensloopbestendige woningen. De vitale groep ouderen die thuis kan blijven wonen zoekt een levensloopbestendige woning op loopafstand van de winkels en met zorg om de hoek.

Druk op thuiszorg en mantelzorgers

Het gaat ons aan het hart dat oudere echtparen bruut worden gescheiden zodra één van de ega’s opgenomen moet worden in een verpleeghuis. Echtparen stellen een opnamemoment zo ver mogelijk uit. Dat creëert een enorme druk op de thuiszorg én op de gezonde ega als mantelzorger. Helaas biedt het verzekeringsstelsel in Nederland onvoldoende opties om dit probleem op te lossen.

Er moet een divers aanbod aan zorgvastgoed gerealiseerd worden, waarbij verschillende vormen van zorg geboden worden. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan is het Knarrenhof. Dit zijn woongemeenschappen op meerdere locaties in Nederland waar ouderen samen wonen. Hier zijn ouderen niet alleen, zij helpen elkaar en vormen een echt “noaberschap”. Hier worden zij gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te organiseren, waardoor wonen actiever, leuker, beter en goedkoper wordt. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk leven. Deze nieuwe vorm van zorgvastgoed is precies waar Solid Finance zich helemaal in kan vinden.

Transformatie en nieuwbouw als oplossing

Als wij met ons allen vinden dat er meer zorgcapaciteit moet bijkomen, dan moeten wij daar actie op ondernemen. Want er liggen kansen genoeg. Wat gaat de nabije toekomst betekenen voor kantoorpanden en hotels. Er dient gekeken te worden of deze panden geschikt zijn voor transformatie naar zorgwoningen. Er staan voldoende ontwikkelaars en beleggers klaar om nieuw zorgvastgoed te realiseren. Volop kansen die helaas nu onbenut blijven.

Een prachtig voorbeeld van nieuw zorgvastgoed is Linge’s Zorglandgoed in Rumpt, waarvan Solid Finance de ontwikkeling heeft gefinancierd. Deze kleinschalige zorginstelling biedt huis aan 30 zorgvragers met dementie, en 2 zorgunits voor twee personen. Die groeiende vraag naar zorgvastgoed moeten we samen gaan beantwoorden.

Klaar voor de toekomst

De zorgpartijen, ontwikkelaars, financiers en eindbeleggers zijn er klaar voor. Er is bij eindbeleggers veel vraag naar onroerend goed dat langlopend wordt gehuurd door degelijke zorgaanbieders. Een ontwikkelaar die wil bijdragen aan een goed woonklimaat in Nederland én de handen ineen slaat met een goede zorgpartij, is voor Solid Finance altijd financierbaar.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die Solid Finance kan bieden? Neem dan contact op met Jan Meijer, co-eigenaar Solid Finance, via jmeijer@solid-finance.nl of 085 – 48 908 92.

 

Dit artikel is eerder geplaatst op www.vastgoedjournaal.nl.