De Molen

De Molen

Financiering van kantoortransformatie helpt Houtense woningmarkt

Om de druk op de woningmarkt in Houten te verlagen wil de gemeente de komende jaren 5000 extra woningen realiseren. Hiervan dienen ongeveer 1500 woningen op korte termijn gerealiseerd te worden in kantorenwijk De Molenzoom. Deze transformatiezone ligt tegen het centrum van Houten aan en daarmee dicht bij alle voorzieningen.

FRED (Fortius Real Estate Development BV) is een van de projectontwikkelaars die momenteel 250 appartementen aan het ontwikkelen is door herontwikkeling van een aantal kantoorpanden in de Molenzoom. Om haar positie verder te verstevigen wil de ambitieuze vastgoedprofessional nog een aantal kantoorgebouwen aan De Molen verkrijgen zodat het nog eens 100 appartementen kan realiseren.

Via Marc Hoekstra van Credion Bollenstreek werd het project bij Solid Finance geïntroduceerd. “Het is goed als de ontwikkelaar en de financier dezelfde uitgangspunten hanteren. In het geval van Solid Finance en FRED werd op basis van de hoofdlijnen een indicatie afgegeven. Invulling van de details en onderbouwing met documentatie verliep voorspoedig en voorspelbaar.”, aldus Marc Hoekstra.

Fortius vertelt over de samenwerking: “Het was bijzonder prettig om met een slagvaardige partij als Solid Finance samen te werken. De financiering was in no-time geregeld waardoor wij snel aan onze verplichtingen konden voldoen.”

Jan Meijer van Solid Finance is trots op dit project: “Door vastgoedontwikkelaars te voorzien van passende financieringen, juist wanneer vergunningen nog niet rond zijn, maken wij als Solid Finance toch woningbouw mogelijk. Zo helpen wij hen ambitieuze, gedurfde plannen te realiseren door snel met creatieve financiële oplossingen te komen, daar waar zij bij traditionele financiers nog vaak nul op rekest krijgen.”

In het derde kwartaal van 2020 zal de gemeente Houten haar Ruimtelijke Koers met daarin de ontwikkelingsmogelijkheden definitief maken, waarna ook gestart kan worden met de fysieke sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Voor meer informatie over soortgelijke financieringen of andere projecten kunt u contact opnemen met Jan Meijer, co-eigenaar Solid Finance B.V., via jmeijer@solid-finance.nl of 085 – 48 908 92.