Van Houten Industriepark

Van Houten Industriepark

Herontwikkeling Van Houten Industriepark gedeeltelijk gefinancierd door Solid Finance

 

Een historisch bedrijventerrein

Het Van Houten Industriepark in Weesp kent een rijke historie en is daarmee het oudste bedrijventerrein van de vestingstad. In 1850 vestigde Van Houten Cacao zijn fabriek op het terrein. Deze werd in 1971 gesloten waarna het terrein werd overgenomen door een Amerikaanse farmaceut. Sinds 2010 gebruikt Abbott Healthcare Products het overgrote deel van het industriepark, maar bakent dit tevens sterk af waardoor er sprake is van en sterke tweedeling: het westelijk deel, gevormd door het geïsoleerde terrein van Abbott en het noordoostelijke deel met bedrijven en vijf leegstaande kantoorpanden (de kantoorzone).

Transformatie van kantoorzone

Er wordt momenteel gekeken naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden om de kantoorzone meer aan te laten sluiten op de oostelijk gelegen kern van Weesp, zodat het zich kan herontwikkelen tot een nieuw stedelijk gebied dat voldoende ruimtelijke kwaliteit kan bieden aan haar toekomstige inwoners en gebruikers. Door het gebied te transformeren naar een aantrekkelijk nieuw woongebied zal het ook weer van meerwaarde zijn voor de gemeente. Naast woningbouw is er mogelijk ook behoefte aan andere functies waaronder maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en kleinschalige horeca en wellicht een hotel. Hiervoor worden verschillende scenario’s uitgewerkt.

Nieuwe wooneenheden voor studenten en starters

Solid Finance’s klant is eigenaar van één van de vijf kantoorpanden, welke momenteel wordt verhuurd aan Abbott. De klant heeft het plan opgevat om de oostelijke vleugel van het kantoorpand te slopen en op de vrijkomende ruimte appartementen voor studenten en starters te realiseren. Het totale brutovloeroppervlakte van dit woongebied zal uitkomen op 15.900 m2, waarbij het gebouwde oppervlakte 11.925 m2 bedraagt. Voor de ontwikkeling heeft de klant twee bekende professionele ontwikkelaars in de hand genomen. Ook is de koper van het project al bekend. Met deze zekerheden alsmede het hypotheekrecht en de verpanding van de huurpenningen besloot Solid Finance de financiering voor dit buitengewone project te verstrekken.

“Dit is een uitzonderlijk project van een ambitieuze klant en ook gezien de grote potentie een project waar Solid Finance graag in investeert”, aldus Gerard Kappert, co-founder van Solid Finance.

Voor meer informatie over deze financiering of andere projecten kunt u contact opnemen met Jan Meijer, co-eigenaar Solid Finance B.V., via jmeijer@solid-finance.nl of 085 – 48 908 92.