Linge’s Zorglandgoed

Linge’s Zorglandgoed

Solid Finance financiert de ontwikkeling van Linge’s Zorglandgoed in Rumpt

Stichting Linge’s Zorglandgoed in Rumpt is een initiatief van Nicoline van Iperen en haar partner Cor van den Berg. De kleinschalige woonvorm op Linge’s Zorglandgoed zal gaan voorzien in een vernieuwend aanbod van belevingsgerichte 24-uurs verblijfszorg voor 30 tot 35 zorgvragers (inclusief 2 echtparen) met een indicatie zorgzwaartepakket (zzp) 5 of 7 (psychogeriatrisch) en zzp 6 (somatisch).

De groene en gezonde omgeving wordt ingezet voor de gezondheid, het welzijn en welbevinden van de zorgvragers. Met een aanvullend zorgpakket zal Linge’s Zorglandgoed in de directe omgeving dagverzorging, ongeplande zorg en beperkt VPT/MPT pakketten bieden als aanvulling op de reguliere thuiszorg om het langer zelfstandig thuis wonen te ondersteunen. Voor respijtzorg heeft Linge’s Zorglandgoed 3 tijdelijke zorgplaatsen beschikbaar.

Linge’s Zorglandgoed is circa 17.5 hectare groot. De voormalige weilanden worden getransformeerd naar een parkachtig natuurgebied dat is ingebed in de meanderende omgeving van de Linge. Midden op het terrein is een prachtig, duurzaam nieuwbouwproject gerealiseerd wat zich door materiaalgebruik en vorm schikt naar de context, klimaat en cultuurhistorie van haar omgeving. Aan de buitenzijde is het gebouw gesloten en geborgen, aan de binnenzijde licht, open en toegankelijk. Het landschap erom heen is zo gecreëerd dat het toegankelijk is voor bewoners van het landgoed en ook voor bewoners uit de omliggende dorpen.

In maart 2018 werd Solid Finance benadert door Stichting Linge’s Zorglandgoed voor de financiering van het zorglandgoed. Solid Finance voorzag de Stichting destijds van een eerste financiering voor aankoop van de grond en de start van de nieuwbouw. In 2019 is er een additionele financiering verstrekt voor het voltooien van de bouwactiviteiten.

Het zorggebouw is in juli 2019 opgeleverd en is nu een paar maanden volledig bezet. Het zorggebouw staat nu in de verkoop bij Capital Value en is een mooi en bijzonder object voor een belegger.

“Samen komen we altijd verder! Zonder Solid Finance hadden wij deze droom niet kunnen realiseren”, aldus Nicoline van Iperen.